Roraima Tepuy 2020 / 6 or 8 day Trekking Tour

Tourdates 2020

21.02. – 26.2 / 6 Days

23.2. – 1.03 / 8 Days

16.2. – 23.2. / 8 Days

12.3. – 17.3 / 6Days

17.3. – 24. 3 / 8 Days

20.4. – 25.4. / 6 Days

11.5. – 16.5. / 6 Days

22.5 – 29.5. / 8 Days

11.6. – 16.6. / 6 Days

22.6 – 29.6. / 8 Days

3.07. – 8.07. / 6 Days

8.07. – 15.07. / 8 Days

3.08. – 8.08. / 6 Days

8.08. – 15.08. / 8 Days

11.09. – 16.09. / 6 Days

22.09. – 29.09. / 8 Days

20.10. – 25.10. / 6 Days

3.10. –  10.10. / 8 Days

3.11. – 8.11. / 6 Days

8.11. – 15.11 / 8 Days

23.12. – 28.12 / 6 Days

28.12. – 4.01. / 8 Days